“เหมราชฯ” จ่อขายที่เกาะล้าน-ยูเอ็มทาวน์เวอร์ ราคาประเมิน 3 พันล้าน

โดย เมื่อ 4 พ.ค. 2558 15:04 น.

WHA ฟุ้งหลังเทกโอเวอร์ “เหมราช” 92.88% ขึ้นแท่นผู้นำนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานให้เช่า คาดขายที่ดินในนิคมฯ ได้กว่า 700 ไร่ ในครึ่งปีแรก พร้อมขายพื้นที่ในอาคารยูเอ็ม-ที่ดินเปล่าบนเกาะล้าน ราคาประเมินกว่า 3,000 ล้านบาท ได้ในไตรมาส 2 เผยเตรียมงบ 2.5 พันล้าน ลงทุนพัฒนานิคมฯ โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค คาดรายได้ทั้งปีสูงกว่า 8,200 ล้านบาท

     

     นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) กล่าวว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานให้เช่า ส่วนหุ้น 92.88% ซึ่งใช้เม็ดเงินกว่า 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุน 9,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการกู้เงินและใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ

     

     โดยสัดส่วนหุ้นที่บริษัทถือเกินกว่า 85% นั้น บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาปรับลด ซึ่งมี 3 ทางเลือก คือ ถือในสัดส่วนดังกล่าวต่อไปโดยยอมเสียค่าปรับหลักแสนบาทต่อปี สวอปหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน ได้แก่ ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผ่านการอนุมัติของผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัท หรือการขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการลดสัดส่วนหุ้นลงจะทำให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น

     

     ช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ บริษัทเตรียมจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)โดยจะนำพื้นเช่าที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชที่มีอยู่ 8 แห่ง มีพื้นที่โรงงานให้เช่ารวมกว่า 3 แสนตารางเมตร ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเลือกว่าจะนำพื้นที่เท่าใดเข้า REIT นอกจากนี้ ยังเตรียมนำสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกขาย ซึ่งได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานยูเอ็มไอ และที่ดินเปล่า จำนวน 253 ไร่ บนเกาะล้าน จ.ชลบุรี ราคาประเมินรวม 2,800-3,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประมูลคาดว่าจะสามารถขาย และรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 2 นี้

     

     มร.เดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เหมราชฯ กล่าวต่อว่า คาดว่ารายได้ของเหมราชในปีนี้จะสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 57 ที่มีรายได้รวมกว่า 8,200 ล้านบาท โดยปีนี้จะมีรายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจสาธารณูปโภค การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ค่าเช่าทรัพย์สิน และรายได้จากการโอนที่ดินที่ขายเมื่อปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (backlog) กว่า 300 ไร่ และจะรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปีนี้

     

     ปัจจุบัน เหมราชฯ มีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 45,016 ไร่ ปัจจุบันเหลือที่ดินราว 11,000 ไร่ ในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าการขายที่ดินอุตสาหกรรมไว้ที่ 1,400 ไร่ สูงกว่าปี 2557 ซึ่งขายที่ดินได้รวม 665 ไร่ โดยไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทขายที่ดินได้มากถึง 186 ไร่ เป็นลูกค้าใหม่ จำนวน 7 ราย ภายใต้สัญญาใหม่ จำนวน 9 สัญญา และเป็นการขยายโครงการของลูกค้าเดิม จำนวน 2 สัญญา โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะสามารถขายที่ดินได้กว่า 700 ไร่ เนื่องจากมีลูกค้าอยู่ระหว่างเจรจาซื้อหลายราย

     

     “แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะลดลงในระยะสั้น แต่ยังคงมีการลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” 

     

     สำหรับแผนการลงทุนของบริษัทในปีนี้ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 2,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม รวมทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า และบริการสาธารณูปโภค แต่จะไม่เน้นการซื้อที่ดินเนื่องจากมีที่ดินในนิคมกว่า 11,000 ไร่แล้ว โดยปีนี้จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เฟส 6 เนื้อที่ 575 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 เนื้อที่ 632 ไร่ และการเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 7 กิโลเมตร เนื้อที่ 3,765 ไร่

     

     ในปี 2558 มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการโรงงานสำเร็จรูปจะเติบโตราว 23% หรือราว 70,000 ตารางเมตร และคลังสินค้าให้เช่า หรือลอจิสติกส์พาร์คจะเติบโต 48% หรือ 40,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ความต้องการน้ำดิบ น้ำประปา น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม จนถึงระบบจัดการน้ำเสีย สำหรับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มโรงไฟฟ้า โรงงานเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอื่นๆ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจสาธารณูปโภคของเหมราชฯ จะเติบโตขึ้นราวร้อยละ 8 ต่อปี ภายในช่วง 7 ปีข้างหน้า จะมีรายได้ต่อเนื่องได้ประมาณ1,900 ล้านบาท ในปี 2558 และกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 2565

     

     เหมราช ยังได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 5 โครงการ ที่มีอยู่ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวม 1,652 เมกะวัตต์ และสร้างสัดส่วนรายได้ให้แก่บริษัทราว 14% ในรูปของกำไรเงินปันผลและโครงการเก็คโค่-วัน มูลค่า 42,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเหมราชฯ (ร้อยละ 35) และบริษัทโกลว์ (ร้อยละ 65) ถือเป็นแหล่งรายได้หลักจากธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ด้วยรายได้เฉลี่ยราว 1,225 ล้านบาท ในปี 2558 และ 2559

     

     นอกจากนี้ เหมราชฯ ยังได้ลงนามในข้อตกลงการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีก 7 โครงการไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ในแต่ละโครงการซึ่งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเหล่านี้จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในระหว่างปี 2560-2562 และมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 882 เมกะวัตต์

rolex replica watches ukreplica cartier for men ukrolex oyster perpetual Replicauk replica cartier for menrolex replica watches uk for mentop bell ross replicaomega replica ukrolex replica watches uk to youreplica cartier for meniwc replica watches for mancheap bell ross replica watches for menreplica longines watchesswiss iwc replica watchesomega replica watches for ladyreplica cartier watches for sale ukrolex replica watchomega replica watchesTag Heuer copy iwc replica watches for ladyreplica longines watches ukomega replica watchesswiss bell ross replica watchesuk omega copy watcheslatest iwc copy watchesReplica Rolex Watchesrolex replica watchrolex replicarolex replica watchesrolex replica watches ukBest Copy Cartier Watchesbest iwc replicafake longines for saletop omega replicabreitling replica watchesReplica Panerai Watches Uk For Meniwc replica watches for salequality bvlgari replicaNewest Replica U-boatomega seamaster 007 orangereplica rolex watches uk for salebest fake chopard watchesfake iwc watches for saleRolex Gmt Replicarolex replicarolex replica watchesrolex replica watches ukOmega Seamaster Quantum Of Solaceomega replica watchcheap omega replicaOmega Seamaster White Dialomega replica watchomega replica watches for saleswiss omega replicacheap omega replicaSwiss Iwc Replicaiwc replica watchiwc replica watches for saleswiss iwc replicacheap iwc replicaOmega Seamaster White Dialomega replica watchomega replica watches for saleswiss omega replicacheap omega replicabest omega replicaomega replica for saleBreitling Replica Watches For Womenbreitling replica watchesbreitling replica watchbreitling replica watches for saleswiss breitling replicacheap breitling replicaUk Cartier Replica For Ladiescartier replicareplica cartierreplica cartier watchesreplica cartier ukreplica cartier watches uk

Tohealthprose viagraopting for an authentic online pharmacy is extremely critical. Prescription, non-prescription and over-the-counter drugs can be purchased online from an online pharmacy at a discounted price. Round-the-clock customer support service. Prescription not needed for certain drugs. High-quality drugs guaranteed while buying online. Safe and damage-free shipping.

Though Adderall is an FDA approved prescription medicine,adderall without a prescription is available in some online pharmacies. These online pharmacies provide the medicine to their customers without a prescription but only after a thorough analysis of their case. An appointed in-house doctor will examine the medical records upon which a prescription is issued.

เข้าชม 660 คน

แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code

"การรถไฟ"ปรับแผนล้างหนี้แสนล้าน เปิดประมูล277ไร่ "ริมเจ้าพระยา"

เปิดแผนล้างหนี้การรถไฟฯ ล้างไพ่แผนพัฒนา 3 โปรเจ็กต์ยักต์ ล้มคอมเพล็กซ์แสนล้าน "มักกะสัน-กม.11" ผุดโมเดลเพื่อสังคมกึ่งเชิงพาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลสถานีแม่น้ำ 277 ไร่ ดึงเอกชนพัฒนาที่ต่างจังหวัดรับรถไฟไทย-จีน ตั้งเป้าหารายได้เพิ่ม 10%

27 พ.ค. 2558 11:39 น.

′คลัง′ สั่งถอย ′ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง′ เลื่อนชง ครม. ขอทบทวนอัตราใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการคลังได้ทำหนังสือ แจ้งไปยังฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ว่า ขอทบทวนในชั้นนโยบายเกี่ยวกับร่างแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กำลังดำเนินการอยู่และเตรียมเสนอเข้าสู่

5 พ.ค. 2558 11:26 น.

ช้างชนช้าง เอสซีฯ - สิงห์ฯ - แสนสิริ - LH เล่นตลาดหรูจับเศรษฐี

ตลาดบ้านหรูลักชัวรี่และซุปเปอร์ลักชัวรี่ ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 15 – 100 ล้านบาทขึ้นไปปีนี้ถือว่ามาแรง และเป็นตลาดหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับลูกค้ากำลังซื้อสูงกลุ่มนี้ ประเด็น ก็คือ ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แถมปีที่ผ่านมาล

15 ก.พ. 2559 11:34 น.

ตราจองที่ตราว่า

หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว

2 ธ.ค. 2558 12:56 น.

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กและเยาชนในพื้นที่นำสิ่งที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่

วันนี้ (11 มิ.ย. 58) นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 "กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุ

11 มิ.ย. 2558 11:34 น.