โฉนดแผนที่

โดย เมื่อ 2 ธ.ค. 2558 12:13 น.

โฉนดแผนที่

นอกจากโฉนดที่ดินจะเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ยังบัญญัติให้รวมถึง "โฉนดแผนที่" ด้วย

โฉนดแผนที่ เป็นโฉนดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน รศ. 120 โฉนดแผนที่ก็มีรูปแผนที่เช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน การที่เรียกว่าโฉนดแผนที่ก็เพื่อให้แตกต่างจากโฉนดอย่างเก่า เช่น ตราแดง โฉนดสวน และโฉนดป่า เพราะโฉนดอย่างเก่าไม่มีรูปแผนที่อยู่ด้านหลังโฉนด เพราะฉะนั้น เมื่อทางราชการมีดำริที่จะออกโฉนดใหม่ให้เพื่อแสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของราษฎร จึงได้ออกพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 120 ซึ่งได้มีการออกโฉนดที่ดินซึ่งมีรูปแผนที่จำลองอยู่ด้านหลังโฉนดด้วย

Source: www.dol.go.th

Tohealthprose viagraopting for an authentic online pharmacy is extremely critical. Prescription, non-prescription and over-the-counter drugs can be purchased online from an online pharmacy at a discounted price. Round-the-clock customer support service. Prescription not needed for certain drugs. High-quality drugs guaranteed while buying online. Safe and damage-free shipping.

Though Adderall is an FDA approved prescription medicine,adderall without a prescription is available in some online pharmacies. These online pharmacies provide the medicine to their customers without a prescription but only after a thorough analysis of their case. An appointed in-house doctor will examine the medical records upon which a prescription is issued.

เข้าชม 528 คน

แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) คือ

ใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่

2 ธ.ค. 2558 12:20 น.

BKD บุกอสังหาฯ เต็มสูบ

บางกอก เดค-คอน เสริมจุดแข็ง เพิ่มลงทุนอสังหาฯ เปิดโครงการไฮเอนด์ต้นปีหน้า น.ส.กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ

11 มิ.ย. 2558 11:44 น.

ใบเหยียบย่ำ คือ

หนังสือขอจับจองที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน

2 ธ.ค. 2558 12:17 น.

มนุษย์เงินเดือนเฮ!!

มนุษย์เงินเดือนเฮ!! ออมสินจัดหนักร่วมกระตุ้นอสังหาฯปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยอยากมีบ้านเพิ่มอีก 1 หมื่นล้าน

23 ต.ค. 2558 16:18 น.